Opleveringsrapportage

Na elke reparatie, uitbreiding of aanpassing volstaat even het licht aan en uit doen niet. Conform de norm NEN1010 zijn hier regels voor en die moeten worden gecontroleerd middels metingen na elke aanpassing van uw installatie.

Is de isolatieweerstand van de installatie nog voldoende? Is de installatie veilig genoeg? Heel veel vragen waar doorgaans niet op gecontroleerd wordt. Laat staan dat er een meting plaatsvindt. Alle werkzaamheden aan elektrische installaties zullen door mij worden gecontroleerd en zullen voldoen aan de meetwaarden zoals de norm NEN1010 dit vereist.

Voor het verplaatsen van een wandcontactdoos zal ik teminste de aders en isolatieweerstand meten. Standaard controleer ik altijd uw aardlekschakelaar. Uiteindelijk zullen de resulataten van de metingen in een rapportage worden vastgelegd.